در حال نمایش 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

1,1/2AA

قیمت اصلی 128,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 102,400,000 ریال است.

1,1/2HV

قیمت اصلی 118,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 94,400,000 ریال است.

1,1/4AA

قیمت اصلی 128,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 102,400,000 ریال است.

1,1/4S100

قیمت اصلی 87,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 69,600,000 ریال است.

1S100

قیمت اصلی 87,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 69,600,000 ریال است.

2,1/2S45

قیمت اصلی 128,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 102,400,000 ریال است.

2A6 تک فاز

قیمت اصلی 192,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 153,600,000 ریال است.

2A6 سه فاز

قیمت اصلی 191,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 152,800,000 ریال است.

2A7 سه فاز

قیمت اصلی 199,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 159,200,000 ریال است.

2A7 تک فاز

قیمت اصلی 200,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 160,000,000 ریال است.

2AA

قیمت اصلی 128,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 102,400,000 ریال است.

2AA 3/4

قیمت اصلی 138,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 110,400,000 ریال است.

2HV

قیمت اصلی 118,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 94,400,000 ریال است.

3PD37

قیمت اصلی 130,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 104,000,000 ریال است.

3PD38

قیمت اصلی 130,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 104,000,000 ریال است.

3PD40 تک فاز

قیمت اصلی 220,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 176,000,000 ریال است.

PD40 سه فاز

قیمت اصلی 219,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 175,200,000 ریال است.