در حال نمایش 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور 1S100-1/8HP

قیمت اصلی 45,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 41,400,000 ریال است.

الکتروموتور 2A6-1HP

قیمت اصلی 93,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 85,560,000 ریال است.

الکتروموتور 2A7-1/5HP

قیمت اصلی 96,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 88,320,000 ریال است.

الکتروموتور 2AA-1/3HP

قیمت اصلی 65,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,800,000 ریال است.

الکتروموتور 2HV-1/6HP

قیمت اصلی 59,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 54,280,000 ریال است.

الکتروموتور 3PD40-2HP

قیمت اصلی 105,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 96,600,000 ریال است.

الکتروموتور سوپر صادراتی 2AA-3/4HP

قیمت اصلی 82,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 75,440,000 ریال است.

واسطه 1,1/2AA

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 1,1/4-2AA

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 1,1/4S100

قیمت اصلی 25,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 20,000,000 ریال است.

واسطه 1S100

قیمت اصلی 25,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 20,000,000 ریال است.

واسطه 2,1/2S45

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 2A6

قیمت اصلی 68,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 54,400,000 ریال است.

واسطه 2A7

قیمت اصلی 68,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 54,400,000 ریال است.

واسطه 2AA

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 2AA3/4

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 2HV

قیمت اصلی 28,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 22,400,000 ریال است.

واسطه 3PD37

قیمت اصلی 32,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 25,600,000 ریال است.

واسطه 3PD38

قیمت اصلی 32,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 25,600,000 ریال است.

واسطه 3PD40

قیمت اصلی 70,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,000,000 ریال است.

واسطه تبدیلی

قیمت اصلی 28,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 22,400,000 ریال است.

واسطه سوپر صادراتی 2AA

قیمت اصلی 63,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 50,400,000 ریال است.