واسطه

واسطه 2AA3/4

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 1,1/4-2AA

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 2A7

قیمت اصلی 68,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 54,400,000 ریال است.

واسطه 2A6

قیمت اصلی 68,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 54,400,000 ریال است.

واسطه سوپر صادراتی 2AA

قیمت اصلی 63,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 50,400,000 ریال است.

واسطه 3PD40

قیمت اصلی 70,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,000,000 ریال است.

واسطه 3PD38

قیمت اصلی 32,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 25,600,000 ریال است.

واسطه 3PD37

قیمت اصلی 32,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 25,600,000 ریال است.

واسطه تبدیلی

قیمت اصلی 28,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 22,400,000 ریال است.

واسطه 2,1/2S45

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 1,1/2AA

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 2AA

قیمت اصلی 30,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,000,000 ریال است.

واسطه 2HV

قیمت اصلی 28,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 22,400,000 ریال است.

واسطه 1,1/4S100

قیمت اصلی 25,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 20,000,000 ریال است.

واسطه 1S100

قیمت اصلی 25,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 20,000,000 ریال است.
چنانچه تمایل به سفارش این محصولات را دارید میتوانید اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس کارشناسان فروش ما باشید .